Pirisolering skåner klimaet

Isoler mere på mindre plads med PIR isolering. 

Mindre isolerer mere

Bedre arbejdsmiljø

Mere formstabilt

Færre vognlæs

Mindre isolerer mere

Med hvert nyt bygningsreglement kommer øgede krav til isoleringsniveauet, som normalt betyder at konstruktionerne bliver tykkere og tykkere. PIR-isolering har en markant højere isoleringsevne end traditionelle isoleringsmaterialer som EPS og mineraluld og det giver en lang række fordele og muligheder i byggeriet. Eksempelvis isolerer 290 mm PIR-isolering bedre end 500 mm mineraluld. Og med Super-PIR kan vi mere end halvere isoleringstykkelsen.

Du kan lave tyndere vægge, gulve og tagkonstruktioner, hvilket markant sænker omkostningerne til konstruktionen. Tyndere vægge kan give flere brugbare kvadratmeter i et byggeri på samme størrelse og du undgår at gøre væggene ustabile med store udgravninger når et gulv skal efterisoleres. Ved at anvende PIR isolering på taget kan konstruktionen ofte limes sammen så du helt undgår kuldebroer og perforering af dampspærre i forbindelse med fastgørelse.

Økonomi

PIR er en mere økonomisk løsning fordi den lave massefylde og vægt betyder færre vognlæs og kranløft samt mindre befæstigelse. Det er desuden hurtigere og nemmere at håndtere end eksempelvis mineraluld.

Du kan selvfølgelig også vælge at beholde konstruktionens tykkelse og bruge mere PIR-isolering for dermed at opnå en markant højere isoleringsevne. Vores rådgivere kan hjælpe med at lave rentabilitetsberegninger på ud fra den besparelse du opnår ved en højere isoleringsevne.

Du kan også prøve vores beregner på pirisolering.dk

Formstabilitet

PIR-isolering er mere formstabilt end andre typer isolering og det betyder at der kan lægges tagbeklædning direkte ovenpå det. Det betyder også at det er lettere at arbejde med fordi det ikke buer og du undgår at det bliver presset sammen under udlægning.

Sundere at arbejde med

PIR-isolering er et letvægtsmateriale og vejer derfor mindre end andre isoleringsmaterialer. Det betyder at det let kan løftes og flyttes rundt under udlænging uden at foresage rygproblemer og nedslidning.

Besøg vores dedikerede side om PIR-isolering

Ydervægge

Alt nybyggeri har isolerede ydervægge, der udgør bygningens af-grænsning mod omgivelserne. Bruger man en højeffektiv isolering får man slankere vægge. Dette giver mere lys i boligen og en bedre boligudnyttelse, hvilket vil sige flere m2 bolig for pengene.

Tage

Kravet til isoleringen af bygningers tag stiger i takt med udgivelsen af nye bygningsreglementer. Anvendes en højeffektiv isolering kan taget udføres tyndere. Det betyder lavere udgift til f.eks. Murkrone, kran, transport, affald osv.. PIR isoleringen er endvidere trædefast

Terrændæk

Gulv mod jord, også kaldet terrændæk, isoleres effektivt med PIR-isolering. Bruger man dette effektive materiale får man et tyndere gulv. Dette reducerer omkostningerne til eventuel understøbning af sokkel og/eller til at bortskaffe jord. Jordhåndteringen er særligt dyr i storbyer pga. forurening.

PIR-isolering og brand

I tilfælde af brand holder PIR-isolering formen. EPS er letantændeligt og fordi det drypper under brand kan det få brænden til at sprede sig nedaf. Det sker ikke med PIR isolering. Se videoen her som viser forskellen på reaktionen i PIR, PUR og EPS ved brandpåvirkning.

Med valg af PIR isolering, passer du på miljøet fordi:

  • PIR isolering, er fremstillet uden ozonnedbrydende kemikalier.
  • Forarbejdning udleder mere en 18 gange mindre CO2, end trykfast mineraluld
  • Op til 90% bedre isoleringsevne i forhold til traditionel isolering
  • Letvægtsmateriale: Lav CO2-udledning ved transport
  • Fugtresistent, tryk- og formfast: Bevarer den høje isoleringsværdi i hele levetiden
  • PIR-isolering har en lang levetid (50+ år)
  • Slankere konstruktioner = giver flere netto m2
  • PIR-isolering kan genanvendes

MÅ VI HJÆLPE DIG?

Lad vores erfarne rådgivere beregne din næste entreprise for dig og sørg for at få et konkurrencedygtigt og rentabelt projekt.

Spar på transport og befæstigelse

PIR-isolering kan fastgøres med skum eller mekanisk. Den lave konstruktionshøjde betyder at der skal bruges kortere skruer og plugs. Formstabiliteten gør at taget bedre kan holde til anvendelse efter belægning med eksempelvis grønt tag eller tagterrasser, hvor det er idéelt med en trykfast isolering.

Den lave tykkelse betyder desuden at der kan spares penge på levering da der skal bruges færre vognlæs og kranløft til at levere materialerne til byggepladsen end ved traditionelle isoleringstyper.

Klimavenlige tagløsninger

Vil du høre mere om klimavenlige tage som skåner miljøet ved at sænke CO2 udledningen når bygningen opvarmes og nedkøles?

Ring nu!

7199 8875

info@taggrossisten.dk

Flere miljøvenlige tagløsninger

Grønt tag

Sæt et naturligt præg på taget og isoler bedre

Blåt Tag

Med blåt tag styres kloakbelastning ved at tilbageholde regnvand

Tagfarm

Udnyt taget som køkkenhave

Solar

Lad taget generere strøm og aflast el-nettet

Kontaktformular

Telefon

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 6:30 – 17:00
Fredag: 6:30 – 16:00

Adresse

TAGGROSSISTEN ApS

Vejlevej 465
6000 Kolding

CVR: 40486399