BlåT tag udnytter regnen

Med blå tage fra Bauder opbevares regnvandet i lommer på taget hvilket øger isoleringen, forsinker afvandingen og udnytter regnvandet til fulde.

Udnytter regnvandet

Forsinker afvandingen

Bedre temperaturregulering

Med blå/grønne tage, kan vi skabe morgendagens bæredygtige bymiljøer

Det nyeste indenfor klimatilpasning for tagkonstruktioner

Klimatilpasning er vigtigt i forhold til at vi må forvente større regnmængder på grund af klimaforandringerne. Men her kan taget på din bygning være med til at gøre en forskel. Med et blåt, grønt eller blåt/grønt tag, forsinker man dræning af taget med op til 24 timer. Dette gøres ved at lagre regnvand i tagkonstruktionen. Systemet funge-rer ved at skabe et dræningsrum mellem toppen af tagets vandtætning og undersiden af dæmpningsforingsmembranen, eller/og i forbindelse med det grønne tag.
På denne måde spares der mange penge på anlægsudgifter og ikke mindst så kan et blåt/grønt tag være med til at reducere og bekæmpe CO2-udledningen væsentligt.
Det blå/grønne tag spiller en vigtig rolle i forhold til at vi skal klimatilpasse vores byer. Systemet kan integreres under en bred vifte af tagfinisher fra blød landskabspleje til trafikerede områder og med en række forskellige tag-konstruktionstyper, herunder omvendte tage, taghaver, podiumdæk og meget mere.

Hvad er et blåt tag?

Et blåt tag er et tagdesign, der er beregnet til midlertidigt at lagre nedbør i op til 24 timer. Formålet med designet, er at tilbageholde regnvand i en længere periode for at forhindre f.eks. kloakoversvømmelser især i byområder. Det blå tag har ligeledes en isolerende effekt.

Hvad er et grønt tag?

Et grønt tag, er helt eller delvis dækket af planter også kaldet sedum. Planterne er plantet over en vandtætningsmembran. Systemet har en isolerende, støjdæmpende samt CO2 -reducerende effekt.

Hvad er et blåt/grønt tag?

Her kombineres det blå og det grønne tag. Her tilbageholdelses den store mængde af regn-vand, med beplantningen som lægges oven på.

Blå/Grønne tage er bedre for miljøet!

Klimatilpasningsfordele ved disse typer tage

De levende planter og blomster gavner biodiversiteten. vælger man blomster som en del af det grønne tag, vil det gavne bierne. Bier bestøver omkring 100 plantearter, som tilsammen brødføder ca. 90% af jordens befolkning. De reducerer afstrømningen af voldsomme skybrud og regnskyl, og forsinker vandafløbet. Om sommeren kan tagene fastholde 70-90% af nedbøren der falder på dem, og om vinteren kan de fastholde 25-40%.
Tagene kan også være en medvirkende faktor til en bedre luftkvalitet. Planterne på taget, kan optage luftbårne forurenende stoffer, og filtrere skadelige gasser, som f.eks. bilernes udstød-ningsgasser. Ved hjælp af tagenes temperaturregulerende effekt, reduceres mængden af CO2, til produkti-on af varmekilde til bygningen.

Det er et relativt nyt koncept med blå tage i Danmark, men med øget miljøopmærksomhed og klimaforandringer der fører til større nedbørsmængder, er det en løsning der vil vinde indpas i næmeste fremtid. Bæredygtighed er vejen frem.

Regnvand i form af store regnskyld eller skybrud er efterhånden et problem mange steder. Kloakerne og afløbssystemerne kan ikke følge med til de store mængder regn, og som resultat står man tilbage med oversvømmede kældre og ejendomme.

Blå tage kombinerer alle fordelene ved grønne tage (LINK) men med yderligere bakker under beplantningen til at optage regn.

Sedumplanter som bruges på grønne tage kan opsuge 60-80% af regnfaldet. På blå tage anvendes lave bassiner oven på bygningen, under plantebevoksningen, som kan holde endnu mere vand på taget. Her opbevares vandet, indtil det bliver brugt af planterne eller fordamper og vender tilbage til den naturlige vandcyklus. Dette giver mindsket og forsinket afstrømning, som forhindrer oversvømmelser af vandløb og ejendomme. Det regnvand der holdes på taget, bliver ikke blandet spildevandet i samme grad. I stedet bliver det optaget af planterne eller fordamper.

Der er også isoleringsfordele ved blå tage. Vandet, kombineret med bevoksningen, holder på varmen om vinteren, og på kulden om sommeren, så der kan spares penge på opvarmning og afkølingen af bygningen.

Sedum-tæppe til grønt og blåt tag

Klimavenlige tagløsninger

Vil du høre mere om klimavenlige tage som skåner miljøet ved at sænke CO2 udledningen når bygningen opvarmes og nedkøles?

Ring nu!

7199 8875

info@taggrossisten.dk

Grønt tag

Sæt et naturligt præg på taget og isoler bedre

CO2 Tag

Se nærmere på vores miljøfokuserede løsninger

Tagfarm

Udnyt taget som køkkenhave

Solar

Lad taget generere strøm og aflast el-nettet

Kontaktformular

Telefon

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 6:30 – 17:00
Fredag: 6:30 – 16:00

Adresse

TAGGROSSISTEN ApS

Vejlevej 465
6000 Kolding

CVR: 40486399